Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  28.01.2022.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-110/22

Sarajevo, 24.01.2022. godine

Na osnovu člana 41. stav 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 

DRUGU  SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

U 2022. GODINI

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 28.01.2022. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/01/Zapisnik-o-radu-Prve-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Sestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-u-2022.-godini-nakon-Odbora-FINAL.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/01/Poslovnik-o-radu-Odbora-za-dodjelu-Sestoaprilske-nagrade-Grada-Sarajeva-u-2022.-godini.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nihad Uk

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Napomena: Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Odbora.