Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  01.02.2019.14:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-124/19
Datum: 28.01.2019. godine

Na osnovu člana 41. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

 

DRUGU SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU
„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“
U 2019. GODINI

 

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2019. godini će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića broj 3/I, u petak 01.02.2019. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/01/Zapisnik-ODBORA-ZA-DODJELU-ŠESTOAPRILSKE-NAGRADE-19.12.2018.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda će biti uručen na samoj sjednici Odbora. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.