Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  27.05.2021.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-485/21

Datum: 20.05.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

DRUGU SJEDNICU KOMISIJE ZA SPOMENIKE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za spomenike će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 27.05.2021. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/05/Zapisnik-o-radu-Prve-sjednice-Komisije-za-spomenike.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/05/ELABORAT-O-MOGUĆIM-LOKACIJAMA-ZA-POSTAVLJANJE-SPOMENIKA-SPOMEN-OBILJEŽJA-I-SPOMEN-PLOČA-NA-PODRUČJU-GRADA-SARAJEVA-A-KOJI-SU-OD-INTERESA-ZA-GRAD-SARAJEVO.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Damir Dinarević

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1, 2. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućim Komisije.