Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  25.05.2021.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-489/21

Sarajevo, 20.05.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

DRUGU SJEDNICU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

I CRKVAMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 25.05.2021. godine u 15.00 sati.         

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/05/Zapisnik-o-radu-Prve-sjednice-Komisije-za-odnose-s-vjerskim-zajednicama-i-crkvama.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Alem Logo

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama od 1. i 2. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.