Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  11.04.2018.15:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-05-471/18

Datum: 05.04.2018. godine                             

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

DRUGU SJEDNICU KOMISIJE ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

  Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 11.04.2018. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/04/Zapisnik-o-radu-Prve-sjednice-Komisije-za-drugostepeno-upravno-rješavanje-od-15.11.2017..pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Edita Kalajdžić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu Komisije dostavljj se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućom Komisije