Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.12.2017.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1914/17

Datum: 08.12.2017.  godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

DEVETU  SJEDNICU ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE,

INFRASTRUKTURU I JAVNI SAOBRAĆAJ GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 12.12.2017. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2017/12/Zapisnik-o-radu-Osme-sjednice-Odbora-za-javne-službe-infrastrukturu-i-javni-saobracaj.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Nuko Grebović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama od 1. i 4. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Odbora.