Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  22.12.2021.08:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1715/21

Sarajevo, 21.12.2021. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

DEVETU SJEDNICU ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 

Sjednica Odbora za budžet i finansije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 22.12.2021. godine 08.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/12/Zapisnik-o-radu-Osme-sjednice-Odbora-za-budzet-i-finansije-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-autoriziran.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Danijela Šahat-zamjenica predsjedavajuceg

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Napomena: Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 1, 2, 3, 4, 5. i 6. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenicom Predsjedavajućeg Odbora.