Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  19.07.2021.08:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-823/21

Sarajevo, 16.07.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

DEVETU SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Vijećnici, pred održavanje Nastavka Treće sjednice Gradskog vijeće Grada Sarajeva, u ponedjeljak 19.07.2021. godine u 08.30 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/07/Zapisnik-o-radu-Osme-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Toni Vukadin

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama od 1. do 3. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.