Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.09.2018.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-917/18

Datum: 07.09.2018. godine

 Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

DEVETU  SJEDNICU KOMISIJE ZA PITANJA MLADIH

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za pitanja mladih će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 10.09.2018. godine u 09.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/09/Zapisnik-sa-Komisije-za-pitanja-mladih-13.03.2018-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Adis Holjan

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.