Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.05.2018.10:00
Zapisnik:


Komisija za ljudska prava i slobode

Broj: 04-GV-05-557/18

Datum: 04.05.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

DEVETA  SJEDNICA KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije  Kreševljakovića broj  3,  u srijedu 09.05.2018. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/05/Zapisnik-o-radu-osme-sjednice-Komisije-za-ljudska-prava-i-slobode.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedran Dodi

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se i materijali pod tačkama 1. predloženog dnevnog reda. Važećem Etičkom kodeksu izabranih zvaničnika Grada Sarajeva možete pristupiti putem sljedeće veze - https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/01/Etički-kodeks-izabranih-zvaničnika-Grada-Sarajeva.pdf
Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.