Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  21.11.2019.11:30
Zapisnik:


Broj: 01/11-05-7321/19

Datum: 18.11.2019. godine

U vezi sa Rješenjem o formiranju Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva, broj: 01-05-6001/17 od 24.11.2017. godine, sazivam

DEVETU SJEDNICU

KOMISIJE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA STATUTA GRADA SARAJEVA

ILI IZRADU NOVOG STATUTA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u četvrtak 21.11.2019. godine u 11.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/11/Službena-zabilješka-o-radu-članova-prisutnih-na-Osmoj-sjednici-Komisije-za-izmjenu-i-dopunu-Statuta.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda, a koji je bio dostavljen i uz poziv za Sedmu i Osmu sjednicu Komisije. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.