Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.12.2021.12:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1606/21

Sarajevo, 09.12.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

DEVETU SJEDNICU ETIČKOG VIJEĆA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Etičkog vijeća će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 13.12.2021. godine u 12.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/12/Zapisnik-o-radu-Osme-sjednice-Etickog-vijeca-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dženana Dramalija

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja su materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućom Etičkog vijeća.