Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  19.06.2019.11:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-722/19
Datum, 14.06.2019. godine

U vezi sa Odlukom Gradskog vijeća o formiranju Organizacionog odbora za pripremu i realizaciju Programa obilježavanja Dana Grada Sarajeva u 2019. godini („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 54/18), sazivam

 

ČETVRTU SJEDNICU ORGANIZACIONOG ODBORA
ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROGRAMA OBILJEŽAVANJA
DANA GRADA SARAJEVA U 2019. GODINI

 

Sjednica Organizacionog odbora će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u srijedu 19.06.2019. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/06/Zapisnik-o-radu-Treće-sjednice-Organizacijonog-odbora.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.