Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.09.2021.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-986/21

Sarajevo, 10.09.2021. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

 ČETVRTU SJEDNICU ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE, INFRASTRUKTURU I JAVNI SAOBRAĆAJ GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Odbora će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 16.09.2021. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/09/Zapisnik-o-radu-Trece-sjednice-Odbora-za-javne-sluzbe-infrastrukturu-i-javni-saobracaj.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Ratko Orozović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama od 1. do 4. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.