Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.02.2018.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-207/18

Datum: 09.02.2018. godine

 

Na osnovu člana 41. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

 

ČETVRTU  SJEDNICU ODBORA ZA DODJELU

„ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA“

U 2018. GODINI

Sjednica Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2018. godini će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića broj 3/I, u ponedjeljak 12.02.2018. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/02/Zapisnik-sa-Trece-sjednice-Odbora-za-dodjelu-Šestoaprilske-nagrade-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. Dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv se ne dostavljaju posebni materijali. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je na prošloj sjednici Odbora.