Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.07.2021.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-801/21

Sarajevo, 13.07.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

ČETVRTU SJEDNICU ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA 

Sjednica Odbora za budžet i finansije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 15.07.2021. godine 09.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/07/Zapisnik-o-radu-Treće-sjednice-Odbora-za-budžet-i-finansije-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Danijela Šahat, zamjenica Predsjedavajućeg

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenicom Predsjedavajućeg Odbora.