Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.06.2019.08:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-690/19

Datum: 06.06.2019. godine                        

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

ČETVRTU SJEDNICU KOMISIJE ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 10.06.2019. godine u 08.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/06/Zapisnik-o-radu-Treće-sjednice-Komisije-za-drugostepeno-upravno-rješavanje.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Edita Kalajdžić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu Komisije dostavljaju se materijali pod tačkama 1. i 2. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućom Komisije.