Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  15.07.2021.11:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-803/21

Datum: 13.07.2021. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

         ČETVRTU SJEDNICU ETIČKOG VIJEĆA

         GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Etičkog vijeća će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 15.07.2021. godine u 11.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/07/Zapisnik-o-radu-Treće-sjednice-Etičkog-vijeća.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/07/Obrazloženje-za-temu-koja-neće-moći-biti-realizovana-na-narednoj-sjednici-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dženana Dramalija

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućom Etičkog vijeća.