Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.06.2024.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-783/24

Sarajevo, 05.06.2024. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

89. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u ponedjeljak 10.06.2024. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2024/06/Zapisnik-o-radu-88.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dženan Tikveša, zamjenik predsjedavajućeg


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom od 1. do 5. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenikom Predsjedavajućeg Komisije.