Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.09.2023.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1262/23

Sarajevo, 12.09.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

28.SJEDNICU ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE, INFRASTRUKTURU I JAVNI SAOBRAĆAJ

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 Sjednica Odbora će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u utorak 12.09.2023. godine u 09:00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/09/Zapisnik-o-radu-27.-sjednice-Odbora-za-javne-sluzbe-infrastrukturu-i-javni-saobracaj-Gradskog-vijeca.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/09/Informativni-materijal-odgovor-na-inicijativu.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Ratko Orozović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Odbora.