Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.05.2024.09:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-636/24

Sarajevo, 07.05.2024. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 73. SJEDNICU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 10.05.2024. godine u 09.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2024/05/Zapisnik-o-radu-72.-sjednice-Administrativne-komisije-priprema.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jasmin Ademović


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1. do 8. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Komisije.