Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  20.10.2023.14:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1533/23

Sarajevo, 17.10.2023. godine

Na osnovu člana 41., a u vezi sa članom 43. stav (1) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

72. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

 ZAJEDNIČKU SA ADMINISTRATIVNOM KOMISIJOM

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 20.10.2023. godine u 14.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Toni Vukadin

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.