Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  09.09.2020.11:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-846/20

Datum: 08.09.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

69. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u srijedu 09.09.2020. godine u 11.30 sati, u Vijećnici.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Komisije.