Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  21.09.2020.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-875/20

Datum: 17.09.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

68. SJEDNICU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u ponedjeljak 21.09.2020. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/09/Zapisnik-o-radu-67.-sjednicu-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. Dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju materijali pod tačkama od 1. do 4. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.