Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  26.06.2023.09:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-948/23

Sarajevo, 21.06.2023. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

 65. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Vijećnici, u ponedjeljak 26.06.2023. godine u 09.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/06/Zapisnik-o-radu-64.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Toni Vukadin


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.