Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  05.02.2021.13:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-04-130/21

Datum: 03.02.2021. godine

Na osnovu člana 41. stav (7) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

64. SJEDNICU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 05.02.2021. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2021/02/Zapisnik-o-radu-63.-sjednice-Administrativne-komisije-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom od 1, 2. i 3. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Gradskog vijeća.

1 Akti broj: 01-GV-04-93/21 od 29.01.2021. godine i broj: 01-GV-04-125/21 od 02.02.2021. godine dostavljeni od strane zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva Milana Trivića