Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.03.2020.14:00
Zapisnik:


Nn Broj: 04-GV-04-413/20

Datum: 13.03.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 28/09) i Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva, broj: 01-GV-02-387/20 od 11.03.2020. godine, sazivam

63. SJEDNICU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u ponedjeljak 16.03.2020. godine u 14.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/03/Zapisnik-o-radu-61.-sjednicu-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf, https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/03/Zapisnik-o-radu-62.-sjednicu-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof.Dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavlja materijal pod tačkama od 1. do 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.