Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  30.06.2020.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-663/20

Datum, 25.06.2020. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

63. SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u utorak 30.06.2020. godine u 14.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/06/Zapisnik-o-radu-62.-sjednice-Gradskog-vijeća-održane-01.06.2020.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Gradskog vijeća.