Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  06.03.2020.10:00
Zapisnik:


Komisija za Statut i akte

Broj: 04-GV-04-301/20

Datum: 04.03.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam

61. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u petak 06.03.2020. godine u 10.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/03/Zapisnik-o-radu-60.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama od 1. do 6. predloženog dnevnog reda, a materijal pod tačkom 7. bit će naknadno postavljen. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Komisije.