Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  23.04.2020.12:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-447/20

Datum, 21.04.2020. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09) i Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 11/20), sazivam

60. SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Ovalnoj  sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u četvrtak 23.04.2020. godine u 12.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/04/Zapisnik-o-radu-57.-sjednice-Kolegija-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Gradskog vijeća.