Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.01.2020.10:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-33/20

Datum: 10.01.2019. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

59. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u četvrtak 16.01.2020. godine u 10.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/01/Zapisnik-o-radu-58.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Razmatranje-Amandmana.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama 2, 4, 5, 6, 7. i 8. predloženog dnevnog reda, a materijali za tačke 1, 3. i 9. bit će postavljeni naknadno. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Komisije.