Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.12.2019.14:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1356/19

Datum: 13.12.2019. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

58. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u ponedjeljak 16.12.2019. godine u 14.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/12/Zapisnik-o-radu-57.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Toni Vukadin, zamjenik Predsjedavajućeg

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1.predloženog dnevno greda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenikom Predsjedavajućeg Komisije.