Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.04.2023.14:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-575/23

Sarajevo, 07.04.2023. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

58. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 13.04.2023. godine u 14.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/04/Zapisnik-o-radu-57.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Toni Vukadin


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom od 1. do 8. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.