Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  20.10.2023.14:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1531/23

Sarajevo, 17.10.2023. godine

 

Na osnovu člana 41, a u vezi sa članom 43. stav 1.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

 58. SJEDNICU

ADMINISTRATIVNE KOMISIJE  ZAJEDNIČKU SA KOMISIJOM ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 

Sjednica Komisije će se održati u u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u  petak 20.10.2023. godine u 14.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jasmin Ademović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Komisije.