Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  12.10.2023.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1473/23

Sarajevo, 09.10.2023. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

56. SJEDNICU

KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u četvrtak  12.10.2023. godine u 13.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/10/Zapisnik-o-radu-55.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Adi Škaljić


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkom 1, 2. i 3. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa predsjedavajućim Komisije