Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  28.02.2024.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-336/24

Sarajevo, 22­­.02.2024. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) i člana 35. stav (1) pod c) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

53. SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u srijedu 28.02.2024. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2024/02/Zapisnik-o-radu-52-.-sjednice-Kolegija-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-odrzane-30.01.2024.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jasmin Ademović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. i 5. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućim Gradskog vijeća Grada Sarajeva.