Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  26.06.2023.13:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-968/23

Datum: 26.06.2023. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

45. SJEDNICU KOMISIJE ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

 GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za međunarodnu suradnju će se održati u Vijećnici,  u ponedjeljak 26.06.2023. godine u pauzi sjednice Gradskog vijeća.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/06/Zapisnik-o-radu-44.-sjednice-Komisije-za-medunarodnu-suradnju-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Amra Zulfikarpašić, zamjenica predsjedavajućeg

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenicom predsjedavajućeg Komisije.