Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  30.10.2019.13:00
Zapisnik:


Administrativna komisija

Broj: 04-GV-05-1093/19

Datum: 30.10.2019. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

 45. SJEDNICU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Vijećnici, u srijedu 30.10.2019. godine, poslije održavanja 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Edina Gabela

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Materijal pod tačkom 1. prijedloga dnevnog reda podijelit će se članovima na sjednici Komisije. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućom Komisije.