Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  21.10.2020.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-994/20

Datum: 15.10.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

44. SJEDNICU KOMISIJE ZA SPOMENIKE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za spomenike će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 21.10.2020. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/10/Zapisnik-o-radu-43.-sjednice-Komisije-za-spomenike.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:

Informativni materijal:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/10/Obrazloženje-Programa-podizanja-spomenika-i-umjetničkih-skulptura-od-značaja-za-Grad-Sarajevo-kojima-je-Grad-Sarajevo-investitor-za-2020.-godinu.pdf


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Enes Husejnović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1, 2. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.