Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.02.2023.15:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-270/23

Sarajevo, 10.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

44. SJEDNICU

KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u ponedjeljak  13.02.2023. godine u 15.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/02/Zapisnik-o-radu-43.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Adi Škaljić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 1, 2, 3, 4. i 5. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je na 43. sjednici Komisije.