Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  03.06.2019.12:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-672/19

Datum, 30.05.2019. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam

  44.  SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u ponedjeljak 03.06.2019. godine u 12.00 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2019/05/Zapisnik-o-radu-43.-sjednice-Kolegija-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva-.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Gradskog vijeća.