Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  26.06.2023.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-956/23

Sarajevo, 23.06.2023. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) i člana 35. stav (1) pod c) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

43. SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u ponedjeljak 26.06.2023. godine, u Vijećnici, a poslije održavanja  29. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2023/06/Zapisnik-o-radu-42.-sjednica-Kolegija-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-odrzana-01.06.2023.-godine.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Jasmin Ademović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s predsjedavajućim Gradskog vijeća Grada Sarajeva.