Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.05.2024.08:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-656/24

Sarajevo, 10.05.2024. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

40. SJEDNICU ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 Sjednica Odbora za budžet i finansije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 16.05.2024. godine 08.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2024/05/Zapisnik-o-radu-39.-sjednice-Odbora-za-budzet-i-finansije-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-autoriziran.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Danijela Šahat, zamjenica predsjedavajućeg

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom od 1. do 7. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenicom predsjedavajućeg Odbora.