Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  07.12.2018.10:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1325/18
Datum: 05.12.2018. godine

Na osnovi, člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 28/09), sazivam

                                                              40. SJEDNICU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u petak 07.12.2018.godine u 10.00 sati

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/12/Zapisnik-o-radu-39.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Prof. dr. Velija Katica

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

U prilogu se dostavljaju materijali pod tačkama 1. do 5. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.