Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  13.03.2020.09:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-362/20

Datum: 10.03.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

 39. SJEDNICU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA 

Sjednica Odbora za društvene djelatnosti će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u petak 13.03.2020. godine u 09.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/03/Zapisnik-o-radu-38.-sjednice-Odbora-za-društvene-djelatnost.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Samir Fazlić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama od 1. do 14. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Odbora.