Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  21.07.2022.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1183/22

Sarajevo, 19.07.2022. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

39. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u četvrtak 21.07.2022. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/07/Zapisnik-o-radu-38.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva-.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Toni Vukadin


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 3. i 4. prijedloga dnevnog reda, a materijal pod tačkama 1. i 2. prijedloga dnevnog reda bit će naknadno postavljen. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je Predsjedavajućim Komisije.