Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  20.05.2020.15:00
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-490/20

Datum: 15.05.2020. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09 i 11/20), sazivam

39. SJEDNICU KOMISIJE ZA SPOMENIKE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije za spomenike će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3, u srijedu 20.05.2020. godine u 15.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2020/05/Zapisnik-o-radu-38.-sjednice-Komisije-za-spomenike-1.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Enes Husejnović

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1, 2. i 3. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.