Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  16.11.2018.10:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-05-1174/18

Datum: 09.11.2018. godine

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/09), sazivam

37. SJEDNICU KOMISIJE ZA STATUT I AKTE

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Komisije će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/I, u petak 16.11.2018. godine u 10.30 sati.

 

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/11/Zapisnik-o-radu-36.-sjednice-Komisije-za-Statut-i-akte-Gradskog-vijeća-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela mr. Izmir Hadžiavdić


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkama od 1. do 8. predloženog dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je s Predsjedavajućim Komisije.