Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  14.11.2022.14:30
Zapisnik:


Broj: 04-GV-04-1725/22

Sarajevo, 11.11.2022. godine

 

Na osnovu člana 41. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/09, 11/20 i 19/20), sazivam

 

37. SJEDNICU

KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

 

 

Sjednica Komisije će se održati u Ovalnoj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Ulica H. Kreševljakovića br. 3, u ponedjeljak 14.11.2022. godine u 14.30 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

https://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2022/11/Zapisnik-o-radu-36.-sjednice-Komisije-za-izbor-i-imenovanja-Gradskog-vijeca-Grada-Sarajeva.pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Vedad Deljković, zamjenik


Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali pod tačkama 1, 3, 4, 5. i 6. prijedloga dnevnog reda. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa zamjenikom predsjedavajućeg Komisije.