Vrsta sjednice: Redovna
Datum i vrijeme održavanja:  10.12.2018.14:00
Zapisnik:


Broj: 01-GV-02-1348/18

Datum, 07.12.2018. godine

Na osnovu člana 33. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09), sazivam                                

37. SJEDNICU KOLEGIJA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA

Sjednica Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva će se održati u Maloj sali Gradskog vijeća Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1, u ponedjeljak 10.12.2018. godine u 14.00 sati.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se:

http://gradskovijece.sarajevo.ba/wp-content/uploads/2018/12/ZAPISNIK-SA-36.-SJEDNICE-KOLEGIJA-G.V..pdf

te predlaže sljedeći dnevni red:


Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite.


Predsjedavajući radnog tijela Dr. Igor Gavrić

Naknadno dodane tačke u prijedlog dnevnog reda:

Napomena:

Uz poziv za sjednicu dostavlja se materijal pod tačkom 3. predloženog dnevnog reda, a materijal pod tačkom 1. bit će naknadno dostavljen. Vrijeme održavanja sjednice dogovoreno je sa Predsjedavajućim Gradskog vijeća.